Nieuwsbrief

Last modified: 17 September 2021 13:39:22


Twee maal per jaar (april en november) geeft de Henri Nouwen Stichting een nieuwsbrief uit welke aan haar donateurs wordt toegezonden.

U kunt donateur worden door een schenking (minimaal EUR 12,50) over te maken op ABN AMRO NL57ABNA0435367544 of ING NL42INGB0000129729 tnv Henri Nouwen Stichting, Rotterdam.

Vermeld duidelijk geschreven uw naam en adres met postcode.
Nieuwsbrief 2016/1