Dagelijkse overdenking

Last modified: 17 September 2021 13:39:22


Overdenking van 31 mei 2023

Jezus sticht vrede


Jezus, Gods geliefde Zoon, is een vredestichter. Zijn vrede is niet alleen maar afwezigheid van oorlog. Niet gewoon maar harmonie of evenwicht. De vrede die hij brengt is volheid en geluk, om niet geschonken door God. Jezus zegt: "Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie, een andere dan de wereld te bieden heeft" (Johannes 14, 27). Vrede is shalom - geluk en vervulling voor het verstand, het hart en het lichaam, voor ieder apart en voor allen samen. Die vrede kan bestaan midden in een door oorlog verscheurde wereld, zelfs temidden van onopgeloste problemen en toenemende conflicten tussen mensen. Jezus bracht die vrede tot stand door zijn leven te geven voor zijn broeders en zusters. Geen gemakkelijke vrede, maar eeuwigdurend, van God afkomstig. Zijn we bereid ons leven te geven om vrede te brengen?


De tekst voor vandaag is uit "Brood voor Onderweg"
Henri Nouwen - copyright Lannoo - vertaling Maria ter Steeg