Dagelijkse overdenking

Last modified: 17 September 2021 13:39:22


Overdenking van 11 augustus 2022

Levende getuigen van de liefde


Heel Jezus' leven getuigde van de liefde van zijn Vader. Jezus heeft van zijn volgelingen gevraagd om dat getuigenis voort te zetten in zijn naam. Wij zijn die volgelingen, we zijn in deze wereld gezonden om Gods belangeloze liefde zichtbaar te maken. Dat betekent dat we niet allereerst beoordeeld worden op wat we zeggen, maar op hoe we leven. Als mensen over ons zeggen: "Zie hoe goed ze met elkaar omgaan", dan vangen ze een glimpje op van Gods koninkrijk dat Jezus kwam verkondigen. Dan worden ze als door een magneet daartoe aangetrokken. We hebben een groot voorrecht: in een wereld die verscheurd is door rivaliteit, drift en haat zijn wij geroepen om met ons leven te getuigen van een liefde die verdeeldheid en wonden kan helen.


De tekst voor vandaag is uit "Brood voor Onderweg"
Henri Nouwen - copyright Lannoo - vertaling Maria ter Steeg