Henri Nouwen

Last modified: 17 September 2021 13:39:39

Henri Nouwen “U bent geliefd” video clip (klik hier)


Henri Nouwen

(cursief tussen haakjes titels van boeken die in de bepaalde periode zijn gepubliceerd)
See for info in English
www.nouwen.net and http://www.nouwen.org.za


Henri wordt geboren op 24 januari 1932 te Nijkerk, provincie Gelderland als eerste zoon van Laurent Jean Marie Nouwen (geboren te Venlo 3 januari 1903 en gestorven 13 december 1997 te Venray) en Maria Huberta Helena Ramselaar (geboren te Amersfoort 3 september 1906 en gestorven 3 oktober 1978 te Nijmegen). Zijn vader was inspecteur der registratie en domeinen, belasting ambtenaar. Op 18 juli 1934 wordt zijn broer Paul Anton geboren.

1937/1939 Het gezin Nouwen woont twee jaar in Venlo.

1939/1947 Henri woont in die jaren met zijn ouders in Bussum. Aldaar worden geboren zijn broer Willem Laurent Marie (24 februari 1944) en zijn zuster Laurien (9 augustus 1945). Henri bezoekt in Bussum de lagere school en het Gymnasium Constantinianum.

1947 Het gezin verhuist naar Scheveningen. Vader Nouwen wordt advocaat in Den Haag. Henri gaat naar het Gymnasium van het St. Aloysius College van de Jezuiten in Den Haag waar hij op 12 juni 1950 zijn eindexamen haalt.

1950/1951 Henri volgt de voorbereidende priesteropleiding aan het kleinseminarie te Apeldoorn, bisdom Utrecht. Zijn oom Mgr. Antoon C. Ramselaar is president van het seminarie.

1951/1957 Henri vervolgt zijn priesteropleiding aan het grootseminarie te Driebergen/Rijsenburg. Op 21 juli 1957 wordt hij priester ( S. Presbyteratus Ordinem ) gewijd door aartsbisschop Bernardus Johannes Alfrink in de Kathedrale St-Catharinakerk te Utrecht.

1957/1964 Aan de Universiteit van Nijmegen studeert Henri psychologie.Hij is lid van het studenten dispuut " De Toorts ". Hij studeert cum laude af op 3 februari 1964 met als hoofdvak godsdienst- en cultuur psychologie. In de periode aan de universiteit wordt hij legeraalmoezenier bij de landmacht en brengt het tot de rang van kapitein. Ook vaart hij veelvuldig als aalmoezenier met de Holland Amerika Lijn tussen Rotterdam en New York.

1964/1966 Aan het Topeka State Hospital te Kansas, VS, volgt hij van september 1964 tot maart 1965 klinisch pastorale training en op 19 juni 1965 sluit hij zijn graduate training program in theologie en psychiatrie af aan The Menninger Foundation aldaar. In maart/ april 1965 neemt Henri deel aan de freedom-march van Selma naar Montgomery, Alabama, onder leiding van Martin Luther King.

1966/1968 Henri is visiting professor pastorale psychology aan de universiteit van Notre Dame, South Bend, Indiana.
Zowel voor de studenten van de universiteit als daarbuiten houdt hij veel lezingen. In deze periode schrijft hij een van zijn eerste boeken " Intimacy" pastoraal psychologische essays.

1968/1970 Henri is docent aan het Amsterdams gemeenschappelijk Pastoraal Instituut, daarna hoofd gedragswetenschappen aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht.
(Intimacy, Bidden om te Leven)

1970/1971 Hij studeert weer in Nijmegen en haalt er zijn doctoraal theologie, maar tot promoveren komt het niet.
(Met Open Handen)

1971/1981 Henri gaat weer terug naar de Verenigde Staten waar hij docent wordt aan de Yale University, divinity school te New Haven Connecticut. Hij geeft daar les in pastorale theologie. In 1974 hij krijgt hij een vaste aanstelling als hoogleraar (tenure). Tijdens een lang verlof in 1974 verblijft Henri 6 maanden in het Trappisten klooster, Genese Abbey, te Pfiffard, N.Y. In 1976 is hij enige tijd medewerker aan het Ecumenical Institute te Collegeville, Minisota. In 1978 geeft hij een halfjaar les in Rome aan het North American College. In dat zelfde jaar sterft zijn moeder. In 1979 verblijft hij weer 6 maanden bij de trappisten in de Genese Abbey.
(Creative Ministry, The Wounded Healer, Aging, Out of Solitude, Reaching Out, The Genesee Diary, The Living Reminder, Clowning in Rome, In Memoriam, The way of the Heart, Making all things New, A Cry for Mercy, Compassion, A Letter of Consolation)

1981 Henri verblijft als family brother bij de trappisten

1981/1982 Henri gaat naar Bolivia en Peru en woont daar een half jaar, leert er Spaans en woont in de sloppenwijken van Lima.
(Gracias)

1983/1985 Hoogleraar aan de Harvard Divinity School te Cambridge. Massachusetts, USA
In 1984 verblijft hij een korte tijd in Guatamala.
(Love in a fearful Land)

1985/1986 Verblijf in de Ark Gemeenschap, L' Arche te Trosly-Breuil nabij Compiegne in Frankrijk.
(Lifesigns, Behold the beauty of the Lord)

1986/1996 Henri verlaat Harvard en wordt pastor van de L'Arche Daybreak te Richmond Hill, een voorstad van Toronto, Canada.
(The Road to Daybreak, Heart speaks to Heart, In the name of Jesus, A Glimse beyond the Morror, Walk with Jesus, Life of the Beloved, The Return of the Prodigal Son, Jesus and Mary, Our Greatest Gift, With Burning Hearts, Here and Now, Can You drink the Cup, Bread for the Journey, The Inner Voice of Love)

1996 Op doorreis van Toronto naar St. Petersburg krijgt Henri in Hilversum een zware hartaanval. Hij wordt opgenomen in het ziekenhuis te Hilversum. In diezelfde week krijgt hij een tweede aanval waaraan hij op zaterdagmorgen, 21 september 1996 overlijdt. Op 25 september 1996 wordt een uitvaartdienst gehouden onder leiding van aartsbisschop Kardinaal Simonis in de St- Catharinakerk te Utrecht, waar Henri 39 jaar eerder hij tot priester was gewijd.In overeenstemming met het verlangen van L'Arche Daybreak en de wens van zijn familie is Henri begraven nabij Toronto op het kerkhof van het stadje King na een tweede uitvaartdienst op 28 september 1996.
(Postuum werden na zijn dood uitgegeven: Adam: God's Beloved en Sabbatical Journey )