Boeken

Last modified: 17 September 2021 13:39:40


HENRI NOUWEN schreef de boeken die in lijst A hieronder zijn opgesomd.

In de eerste kolom is na de uitgever aangegeven in welke talen het boek is vertaald naast de eventuele vetaling in het Nederlands, kolom 2 of in het Duits, zie de duitstalige pagina van deze site.

Nederlandse en Duitse boeken zijn via de boekhandel en deze site verkrijgbaar. Meer inhoudelijke informatie over de Lannoo uitgaven vind U op: http://www.lannoo.be/

Bestelling van Engelse titels wordt aanbevolen bij:
Daybreak Publications
11339 Yonge Street
Richmond Hill, Ontario,
Cananda L4S 1L1
Fax: 00-1-905-884-0763
Email: pubs@larchedaybreak.com
WWW: www.henrinouwen.org

Voor informatie over titels of boeken in andere talen dan Engels, Nederlands of Duits dient U zich te wenden tot de uitgever vermeld in de kolom met de Engelse titels, want alleen deze weet bij welke uitgever het boek in de andere taal is uitgegeven.

Daarna volgt lijst B met Bloemlezingen / Anthologies.

Daarna volgt een lijst C met boeken over Henri.

Overige geschriften bevinden zich in de NOUWEN COLLECTION van de John M.Kelly Library, University of St Michael's College te Toronto, Canada www.utoronto.ca/stmikes/nouwen

Bij het samenstellen van lijst A is mede gebruik gemaakt van de opsomming van boeken door Jurjen Beumer in Onrustig zoeken naar God, Lannoo 1998
Navolgende lijsten zijn bijgewerkt tot 17 September 2021 13:39:40

Poster

De Terugkeer van de verloren Zoon
Rembrandt

50x60 incl. witte pass-partout
JPT design
info@jptdesign.nl
of Zuiderzeestrweg 121
3849 AC Hierden

kosten (2008) EUR 19,- incl. verzendkosten
DVD/VIDEO U bent Geliefd Uitgave
Hour of Power
€ 19,50
te bestellen bij
Antwoordnummer 611
1250 WB Laren
of via www.hourofpower.nl

LIJST A boeken geschreven door Henri Nouwen
ENGELSE titels   NEDERLANDSE titels
1
INTIMACY
Essays in pastoral psychology
Harper& Row 1969
Chinese, Spanish
   
2
THOMAS MERTON
Contemplative Critic

Harper & Row 1982
 
BIDDEN OM TE LEVEN
Het contemplatief engagement van Thomas Merton
Ambo 1970
3
WITH OPEN HANDS


Ave Maria Press 1972
Chinese, French

MET OPEN HANDEN
Notities over gebed

Ambo 1971
Lannoo
4
CREATIVE MINISTRY

Doubleday 1972
Italian, Latin America, Spanish, Uk
   
5
THE WOUNDED HEALER
Ministry in a Contemporary Society
Doubleday 1972
Italian, Swedish, Uk, Spanish, Latin America, Norwegian, Polish
   
6
AGING
The Fulfillment of Life
Doubleday 1974
Italian, Japanese, Spanish

LEVENSLOOP EN VERVULLING
Lannoo, Tielt, 2005
7
OUT OF SOLITUDE
Three Meditations on Christian Life
Ave Maria Press 1974

Even Alleen
Meditatie over het christelijk leven in een competitieve wereld
Lannoo 2003
8
REACHING OUT
Three Movements of the Spiritual Life
Doubleday 1975
Italian, Spanish, Uk, Latin America

OPEN UW HART


Lannoo 1988
9
THE GENESEE DIARY
Report from a Trapist Monastary
Doubleday 1976
Czech, Italian, Spanish, French

VREEMDELING IN HET PARADIJS

Lannoo 1988
10
THE LIVING REMINDER
Aservice and Prayer in Memory of Jesus Christ
Seabury Press 1977
Chinese

EEN LEVENDE HEENWIJZING

Voorhoeve 1981
Kok Kampen 1997

11
CLOWNING IN ROME
Reflections, Solitude, Celebacy, Prayer and Contemplation
Doubleday 1979
Spanish

CLOWN IN ROME
Lannoo 2001
12
IN MEMORIAM
Ave Maria Press 1980

MOEDER
Lannoo 1995
13
THE WAY OF THE HEART

Harper & Row 1981
Czech, French, Finish, Spanish, Uk

DE WOESTIJN ZAL BLOEIEN
Lannoo 1986
14
MAKING ALL THINGS NEW
An Invitation to the Spiritual Life
Harper & Row 1981
Chinese, French, Finish, Spanish, Uk, Norwegian, Portuguese

"Alles Nieuw"
een uitnodiging tot geestelijk leven

Lannoo 2000
15
A CRY FOR MERCY
Prayers from the Genesee
Doubleday 1981
Polish

Gebeden uit de Stilte
Inleiding Anselm Grün
Lannoo, Tielt, 2007

16
COMPASSION
A reflection on Christian live
(with D.McNeill and D.Morrison)
Doubleday 1982
Japanese, Spanish
   
17
A LETTER OF CONSOLATION
Harper & Row 1982
Portuiguese, French
 
EEN BRIEF VAN TROOST EN BEMOEDIGING
Lannoo 1986
18
GRACIAS
A Latin American Journal
Harper & Row 1983
Chinese, Uk
 
GRACIAS

Ambo
Lannoo
19
LOVE IN A FEARFUL LAND
A Guatemalan Story
Ave Maria Press 1985
   
20
LIFESIGNS
Intimacy, Fecundity and Ecstasy in Christian Perspective
Doubleday 1986
French, Brazilian, Italian, Spanish , Polish

TEKENS VAN LEVEN


Lannoo 1990
21
BEHOLD THE BEAUTY OF THE LORD
Praying with Icons
Ave Maria Press 1987, French

IN HET HUIS VAN DE HEER

Lannoo 1990
22
LETTERS TO MARC
About Jesus

Darton, Longman and Todd, 1988
Chinese, Czech, Philippine

BRIEVEN AAN MARC
Over Jesus en de zin van het leven
Lannoo 1987

Heruitgave Lannoo 1999
23
THE ROAD TO DAYBREAK
A Spiritual Journey
Doubleday 1988
Chinese, Spanish

KEERPUNT
Lannoo 2de helft 2002
24
HEART SPEAKS TO HEART
Three prayers to Jesus
Ave Maria Press 1989
Hungarian, French

DE TAAL VAN HET HART

Lannoo 1995
25
IN THE NAME OF JESUS
Reflections on Christinan Leadership
Crossroad 1989
Chinese, French, Italian, Spanish, Uk,Japanese, Korean, Philipinne, Norwegian, Potuguese

IN DE NAAM VAN JESUS


Lannoo 1988
26
A GLIMSE BEYOND THE MIRROR
Reflections on Death and Life
Crossroad 1990
Chinese, Italian, Philipinne, Korean

EEN GLIMP VAN DE OVERKANT

Lannoo 1990
27
WALK WITH JESUS
Stations of the Cross
Orbis Books 1990
Chinese, Italian, India, Spanish, Portuguese
   
28
LIFE OF THE BELOVED
Spiritual Living in a Secular World
Crossroad 1992
Czech, Finish, French, Italian, Korean, Spanish, Uk, Swedish, Norwegian, Philipinne, Portuguese

EEN PAREL IN GODS OGEN

Lannoo 1992
29
THE RETURN OF THE PRODIGAL SON
A Story of Homecoming
Doubleday 1992
Chinese, French, Italian, Spanish, Norwegian

EINDELIJK THUIS


Lannoo 1991

Lees de recentie!
30
JESUS AND MARY
Finding our Sacred Center
St Anthony Messenger Press 1993

MARIA, de betrouwbare gids

Averbode/Kok Kampen 1999
31
OUR GREATEST GIFT
A meditation on Dying and Caring
Harper Collins 1994
Czech, Italian

MET DE DOOD VOOR OGEN

Lannoo 1995
32
WITH BURNING HEARTS
A Meditation on the Eucharistic Life
Orbis Books 1994
French, Italian, Spanish, Portuguese, Polosh

ONS DAGELIJKS BROOD


Lannoo 1995
33
HERE AND NOW
Living in the Spirit
Crossroad 1995
Czech, French, Finnish, Italian Japanese, Korean, Spanish, Uk, Portuguese, Philippine

HIER EN NU

Lannoo 1996
34
1/
THE PATH OF WAITING
2/
THE PATH OF FREEDOM
3/
THE PATH OF POWER
4/
THE PATH OF PEACE
Crossroad 1995
Czech, Italian, Japanese,Korean, Swedish, Uk,
Norwegian, Philipinne, Polish, Portugese, Spanish

4/
PELGRIMAGE
Lannoo 2004
(Met toegevoegd essay "de Weg van leven en sterven")
35
CAN YOU DRINK THE CUP
The challange of the Spiritual Life
Ave Maria Press 1996

KUN JE DE BEKER DRINKEN


Lannoo 1996
36
BREAD FOR THE JOURNEY
Thoughts for Every Day of the Year
Harper Collins 1996

BROOD VOOR ONDERWEG

Lannoo (augustus) 1999
37
THE INNER VOICE OF LOVE
A Journey through Anguish to Freedom
Doubleday 1996 Uk

BINNEN GEROEPENLannoo 1997 T>
38
ADAM: GOD'S BELOVED
ORBIS 1997, French

ADAM
Lannoo 1998
39
SABBATICAL JOURNEY
Crossroad 1998

OP WEG NAAR HUIS
Het laatste dagboek
Lannoo, Tielt, 2001
40
TURN MY MOURNING INTO DANCING
Finding hope in Hard Times
W.Publishing Group 2001

BEVRIJD JE VERDRIET
Troost voor tijden van pijn en rouw
Ten Have / Lannoo 2002
41
THE ROAD TO PEACE
Henri Nouwen
Edited by John Dear
ORBIS Books
MaryKnoll, New York

Isbn 1 57075 180 3

DE WEG NAAR VREDE

Lannoo 2004
Isbn 90 209 5714 7
42
The Selfless Way of Christ
Downward Mobility
and
the spiritual Live
Henri Nouwen
Orbis Books
2007
ISBA 9781570757020

Henri Nouwen

Nederigheid en Dienstbaarheid

Het neerwaartse pad van Christus

Lannoo 2008

ISBN: 978 90 209 8042 4


LIJST B Bloemlezingen en Anthologies

ENGELSE titels   NEDERLANDSE titels

CIRCLES OF LOVE,
Daily Readings with Henri.J.M.Nouwen
Introduction and arrangement John Carvey
Darton,Longman and Todd
1988
   

SEEDS OF HOPE
A Henri Nouwen Reader
By Robert Durback
( Bantham books 1989) /reedited:Doubleday 1997
   

SHOW ME THE WAY,
Readings for each day of Lent
Crossroad, 1992
Uk
   

HENRI NOUWEN
Writings selected and with an introduction (87 pages) by
Robert A. Jonas
Modern Spiritual Masters Series
Orbis Books, 1998
   

NOUWEN THEN
edited by Christopher de Vinck
Personal reflections by a.o.
John Mogabgab, Ed Wojciki and nine others.
Zondervan Publishing House
   

THE ONLY NECESSARY THING
Living a Prayerful life
Henri J.M. Nouwen
Compiled and edited by Wendy Greer
Crossroad Publishing Company ISBN 0 8245 1833-0 (hc)
   

JESUS
A gospel
Henri J.M. Nouwen
edited by Michael O'Laughlin
Orbis Books,Maryknoll, New york 10545

JEZUS
Gedachten bij het evangelie, met tekeningen van Rembrandt
Lannoo 2003

HENRI NOUWEN
In my own words
Edited by Robert Durback
   
 
THUIS
Cd boek met teksten en muziek
Lannoo / GMI music
2003
Eternal Seasons
A liturgical Journey
With
Henri J.M.Nouwen
Edited by Michael Ford
Sorin Books
Notre Dame, Indiana
2004
isbn 1 893732 77 0
 
A retreat with
HENRI NOUWEN
Reclaiming Our Humanity
Edited bij Robert Durback
St Anthony Messenger Press
Cincinnati, Ohio 2003
isbn 086716 549 9
The Dance of Life
Spiritual direction with
Henri nouwen
Edited by Michael Ford
Darton Longman+Todd
Isbn 0 232 52605 2
Henri Nouwen
Over Spiritueel Leven
Een bloemlezing met zijn mooiste teksten
Lannoo, Tielt (2006)
Isbn 90 209 6498 4
Henri Nouwen
Spiritual Direction
Wisdom for the Long Walk of Faith
With Michael Christensen and Rebecca Laird
Harper, SanFrancisco
Isbn 10:0 06 075473-7

Henri Nouwen
Michael Christensen
Rebecca Laird

Spiritueel Begeleiden

Gids voor de lange weg van het geloof

Lannoo 2008
Isbn 978 90 209 7634 2LIJST C BIOGRAFIEEN

ENGELSE titels   NEDERLANDSE titels

HENRI NOUWEN
A Restless Seeking for GOD
By Jurjen Beumer


Crossroad 1997

ONRUSTIG ZOEKEN NAAR GOD
De spiritualiteit van Henri Nouwen
Jurjen Beumer
Lannoo 1997
Spaans, Lumen , titel: Henri Nouwen, una incansable busqueda de dios.
Fins, Kirjapaja,titel: Henri J.M. Nouwen, Väsymätön etsijä.

WOUNDED PROPHET
A portrait of
Henri J.M.Nouwen
By: Michael Ford
Darton Longman Todd 1999


Een Gewond profeet
Lannoo 2000

The Spiritual Legacy of Henri Nouwen
by Deirdre Lanoue Continuum (New York and Londen)
   
BEFRIENDING LIFE
Encounters with Henri Nouwen
Redactie: Beth Porter, Susan M.Brown and Philip Coulter Darton Longman Todd (Londen)
Juli 2001
   
God’s Beloved
A spiritual Biography of Henri Nouwen
By Michael O’Laughlin
Orbis Books
Maryknoll
New York
Isbn 157075 561 2
Verschijnt bij Kok ten Have in zomer 2006 in Nederlandse vertaling
HENRI NOUWEN
His life and vision
Illustrated
Michael O'Laughlin
Orbis Books
Maryknoll
Isbn 1570756120
Verschijnt bij Lanno, Tielt, zomer 2006 in Nederlandse vertaling